Αποτελέσματα προσλήψεων για το πρόγραμμα "Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)" του Ομίλου UNESCO

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα (πίνακες προσληφθέντων, απορριπτέων, κατάταξης) των αιτήσεων που κατατεθήκαν για την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 74.907/1/2012 ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 50 άτομων με στόχο την υλοποίηση προγράμματος «ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό ΑΤΤΙΚΗΣ - Περιφερειακή Ενότητα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Για να δείτε τα αποτελέσματα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης:
https://sites.google.com/site/omilosunesco/home/apotelesmata-koch-sto-de...