Σχετικά με τους λογαριασμούς ύδρευσης του Γ’ 4μήνου 2011 σε Δροσιά, Ροδόπολη και Σταμάτα

Από το τμήμα εσόδων του Δήμου Διονύσου, σημειώνεται ότι, εκ παραδρομής στους λογαριασμούς ύδρευσης που απεστάλησαν στους κατοίκους των Δ. Κ. Δροσιάς, Ροδόπολης και Σταμάτας και αφορούν το Γ’ τετράμηνο του 2011 αναφέρεται το χρονικό διάστημα από 1-10-2011 έως 31-12-2011, αντί του από 1-9-2011 έως 31-12-2011, που είναι το σωστό.
Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω τυπογραφικό λάθος δεν επηρεάζει το ποσό που αντιστοιχεί στην κατανάλωση του Γ’ 4μήνου και αναγράφεται στο δελτίο λογαριασμού ύδρευσης που έχει αποσταλεί.