ΚΩΔ:ΜΑ0043

Νέα με πολυετή εμπειρία σε Διοικητική υποστήριξη Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας αναζητά εργασία.(Γραμματειακή υποστήριξη, παρουσιάσεις, μεταφράσεις, στατιστικές επεξεργασίες, οργάνωση και προθυμία).