4η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 28 Mαρτίου 2013, ώρα 12.00 π.μ.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση160 KB
Εισήγηση 1ου θέματος257.81 KB
Εισήγηση 2ου θέματος293.34 KB
Εισήγηση 3ου θέματος183.66 KB
Εισήγηση 6ου θέματος80.48 KB
Σχετικό 6ου θέματος137.02 KB
Εισήγηση 7ου θέματος104.04 KB
Απόφαση 13-2013424.65 KB
Απόφαση 14-2013430.83 KB
Απόφαση 15-2013422.53 KB
Απόφαση 16-2013408.07 KB
Απόφαση 17-2013411.36 KB
Απόφαση 18-2013442.13 KB