8η Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013, ώρα 19:00.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση81.35 KB
Εισήγηση 1ου θέματος44.19 KB
Εισήγηση 2ου θέματος66.94 KB
Σχετικό 2ου θέματος539.76 KB
Εισήγηση 3ου α θέματος 68.06 KB
Σχετικό 3ου α θέματος(1)29.41 KB
Σχετικό 3ου α θέματος(2)31.04 KB
Σχετικό 3ου α θέματος(3)81.67 KB
Εισήγηση 3ου β θέματος71.79 KB
Σχετικό 3ου β θέματος(1)140.18 KB
Σχετικό 3ου β θέματος(2)86.77 KB
Σχετικό 3ου β θέματος(3)30.41 KB
Εισήγηση 4ου θέματος84.81 KB
Εισήγηση 5ου θέματος48.35 KB
Σχετικό 5ου θέματος44.65 KB
Εισήγηση 6ου θέματος26.92 KB
Σχετικό 6ου θέματος20.74 KB
Εισήγηση 7ου θέματος53.01 KB
Σχετικό 7ου θέματος164.73 KB
Εισήγηση 8ου θέματος52.77 KB
Σχετικό 8ου θέματος153.64 KB
Εισήγηση 9ου θέματος108.52 KB
Σχετικό 9ου θέματος71.05 KB
Εισήγηση 10ου θέματος107.9 KB
Σχετικό 10ου θέματος76.73 KB
Εισήγηση 11ου θέματος104.02 KB
Εισήγηση 12ου θέματος47.26 KB
Σχετικό 12ου θέματος57.16 KB
Εισήγηση 13ου θέματος67.87 KB
Σχετικό 13ου θέματος43.24 KB
Εισήγηση 14ου θέματος69.33 KB
Εισήγηση 15ου θέματος160.35 KB
Εισήγηση 16ου θέματος92.15 KB
Εισήγηση 17ου θέματος61.43 KB
Σχετικό 17ου θέματος16.34 MB
Σχετικό 17ου θέματος(1)207.81 KB
Σχετικό 17ου θέματος(2)85.74 KB
Σχετικό 17ου θέματος(3)1.81 MB
Σχετικό 17ου θέματος(4)1.27 MB
Σχετικό 17ου θέματος(5)1.65 MB
Σχετικό 17ου θέματος(6)990.64 KB
Σχετικό 17ου θέματος(7)358.94 KB
Σχετικό 17ου θέματος(8)1.13 MB
Σχετικό 17ου θέματος(9)89.61 KB
Σχετικό 17ου θέματος(10)1.6 MB
Εισήγηση 18ου θέματος41.1 KB
Απόφαση 39-2013 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 225-2011 ΑΔΣ81.36 KB
Απόφαση 40-2013 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ77.33 KB
Απόφαση 41-2013 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ86.52 KB
Απόφαση 42-2013 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ531.28 KB
Απόφαση 43-2013 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΛΑΡ ΚΡΥΟΝΕΡΙ - ΑΝΟΙΞΗ84.89 KB
Απόφαση 44-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ81.79 KB
Απόφαση 45-2013 ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ -ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 84.59 KB
Απόφαση 46-2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ κ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ119.42 KB
Απόφαση 47-2013 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ και ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ78.14 KB
Απόφαση 48-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΤΟΥΣ 2013103.97 KB
Απόφαση 49-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013102.11 KB
Απόφαση 50-2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 70.96 KB
Απόφαση 51-2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ97.13 KB
Απόφαση 52-2013 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜ.ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ89.82 KB
Απόφαση 53-2013 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΑΡΚΑΡΙΑΝ -ΡΗΓΑ94.99 KB
Απόφαση 54-2013 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ235.03 KB
Απόφαση 55-2013 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ96.03 KB
Απόφαση 56-2013 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 201285.21 KB