9η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 11 Απριλίου 2013, ώρα 13:30.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση70.63 KB
Εισήγηση 1ου θέματος63.16 KB
Εισήγηση 2ου θέματος50.22 KB
Εισήγηση 3ου θέματος76.05 KB
Εισήγηση 4ου θέματος74.47 KB
Εισήγηση 5ου θέματος148.98 KB
Εισήγηση 6ου θέματος63.7 KB
Εισήγηση 7ου θέματος48.42 KB
Εισήγηση 8ου θέματος44.43 KB
Εισήγηση 9ου θέματος45.3 KB
Εισήγηση 10ου θέματος47.85 KB
Εισήγηση 11ου θέματος64.56 KB
Εισήγηση 12ου θέματος121.92 KB
Εισήγηση 13ου θέματος34.82 KB
Εισήγηση 14ου θέματος34.95 KB
Εισήγηση 15ου θέματος53.78 KB
Εισήγηση 16ου θέματος44.21 KB
Εισήγηση 17ου θέματος64.35 KB
Εισήγηση 18ου θέματος63.53 KB
Εισήγηση 19ου θέματος51 KB
Εισήγηση 20ου θέματος74.66 KB
Εισήγηση 21ου θέματος36.83 KB
Εισήγηση 22ου θέματος95.72 KB
Εισήγηση 23ου θέματος46.05 KB
Α Σχετικό 5ου Θέματος181.76 KB
Β Σχετικό 5ου Θέματος134.96 KB
Γ Σχετικό 5ου Θέματος345.38 KB
Δ Σχετικό 5ου Θέματος112.93 KB
Σχετικό 7ου θέματος165.17 KB
Σχετικό 13ου θέματος68.25 KB
Σχετικό 14ου θέματος55.6 KB
Σχετικό 22ου θέματος3.36 MB
Απόφαση 73-201389.43 KB
Απόφαση 74-201391.58 KB
Απόφαση 75-201394.69 KB
Απόφαση 76-201387.68 KB
Απόφαση 77-2013173.91 KB
Απόφαση 78- Απαλλαγή υπολόγου ΜΑΝΤΖΙΑΒΑ87.14 KB
Απόφαση 79-2013234.74 KB
Απόφαση 80-201395.62 KB
Απόφαση 81-201396.38 KB
Απόφαση 82-201388.39 KB
Απόφαση 83- Αποδοχή γνωμοδότησης για ΜΠΕΡΤΟΛΗ100.51 KB
Απόφαση 84- Αποδοχή γνωμοδότησης για ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟ130.56 KB
Απόφαση 85-2013246.38 KB
Απόφαση 86-2013270.46 KB
Απόφαση 87-201393.98 KB
Απόφαση 88-201398.73 KB
Απόφαση 89-201393.37 KB
Απόφαση 90-201392.29 KB
Απόφαση 91-201389.26 KB
Απόφαση 92-201395.15 KB
Απόφαση 93-201391.23 KB
Απόφαση 94- Επικαιροποιηση εντολης σε ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ95.68 KB
Απόφαση 95-201390.37 KB