10η Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 9 Απριλίου 2013, ώρα 19:00.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση75.18 KB
Εισήγηση 1ου Θέματος28.16 KB
Σχετικό 1ου Θέματος1.16 MB
Εισήγηση 2ου Θέματος37.02 KB
Ι Σχετικό 2ου Θέματος212.63 KB
II Σχετικό 2ου Θέματος45.08 KB
Εισήγηση 3ου Θέματος48.8 KB
Εισήγηση 4ου Θέματος53.04 KB
Ι Σχετικό 4ου Θέματος2.38 MB
II Σχετικό 4ου Θέματος34.3 KB
ΙII Σχετικό 4ου Θέματος55.96 KB
IV Σχετικό 4ου Θέματος96.6 KB
Εισήγηση 5ου Θέματος84.25 KB
Εισήγηση 6ου Θέματος57.16 KB
Ι Σχετικό 6ου Θέματος94.45 KB
II Σχετικό 6ου Θέματος67.65 KB
Εισήγηση 7ου Θέματος46 KB
Σχετικό 7ου Θέματος309.91 KB
Εισήγηση 8ου Θέματος45.01 KB
Εισήγηση 9ου Θέματος31.86 KB
Σχετικό 9ου Θέματος42.12 KB
Εισήγηση 10ου Θέματος78.01 KB
Aπόφαση 1ου θέματος3.15 MB
Απόφαση 2ου θέματος785.53 KB
Απόφαση 3ου θέματος83.87 KB
Απόφαση 4ου θέματος77.77 KB
Απόφαση 5ου θέματος71.7 KB
Απόφαση 6ου θέματος78.28 KB
Απόφαση 7ου θέματος92.04 KB
Απόφαση 8ου θέματος77.93 KB
Απόφαση 9ου θέματος 86.86 KB