11η Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 22 Απριλίου 2013, ώρα 19:00.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση77.7 KB
1o ΘΕΜΑ52.45 KB
Απόφαση 1ου θέματος100.28 KB
2o ΘΕΜΑ65.75 KB
Απόφαση 2ου θέματος148.88 KB
3o ΘΕΜΑ54.69 KB
1ο ΣΧΕΤΙΚΟ 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ229.76 KB
2ο ΣΧΕΤΙΚΟ 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ120.55 KB
Απόφαση 3ου θέματος90.73 KB
4o ΘΕΜΑ28.35 KB
5o ΘΕΜΑ69.47 KB
1ο ΣΧΕΤΙΚΟ 5ου ΘΕΜΑΤΟΣ8.06 MB
Απόφαση 5ου θέματος92.13 KB
6o ΘΕΜΑ59.16 KB
1ο ΣΧΕΤΙΚΟ 6ου ΘΕΜΑΤΟΣ1.28 MB
2ο ΣΧΕΤΙΚΟ 6ου ΘΕΜΑΤΟΣ600.66 KB
3ο ΣΧΕΤΙΚΟ 6ου ΘΕΜΑΤΟΣ677.18 KB
4ο ΣΧΕΤΙΚΟ 6ου ΘΕΜΑΤΟΣ711.75 KB
5ο ΣΧΕΤΙΚΟ 6ου ΘΕΜΑΤΟΣ578.71 KB
6ο ΣΧΕΤΙΚΟ 6ου ΘΕΜΑΤΟΣ126.1 KB
7ο ΣΧΕΤΙΚΟ 6ου ΘΕΜΑΤΟΣ575.46 KB
7o ΘΕΜΑ74.52 KB
8o ΘΕΜΑ58.93 KB
1ο ΣΧΕΤΙΚΟ 8ου ΘΕΜΑΤΟΣ71.83 KB
2ο ΣΧΕΤΙΚΟ 8ου ΘΕΜΑΤΟΣ112.53 KB
Απόφαση 8ου θέματος86.27 KB
9o ΘΕΜΑ32.88 KB
2ο ΣΧΕΤΙΚΟ 9ου ΘΕΜΑΤΟΣ14.8 KB
Απόφαση 9ου θέματος106 KB
10o ΘΕΜΑ57.39 KB
1ο ΣΧΕΤΙΚΟ 10ου ΘΕΜΑΤΟΣ7.66 MB
Απόφαση 10ου θέματος85.18 KB
11o ΘΕΜΑ105.19 KB
Απόφαση 11ου θέματος80.85 KB
12o ΘΕΜΑ34.11 KB
1ο ΣΧΕΤΙΚΟ 12ου ΘΕΜΑΤΟΣ15.73 KB
Απόφαση 12ου θέματος113.06 KB
13o ΘΕΜΑ41.44 KB
1ο ΣΧΕΤΙΚΟ 13ου ΘΕΜΑΤΟΣ2.67 MB
Απόφαση 13ου θέματος84.39 KB
14o ΘΕΜΑ53.55 KB
1ο ΣΧΕΤΙΚΟ 14ου ΘΕΜΑΤΟΣ23.75 KB
2ο ΣΧΕΤΙΚΟ 14ου ΘΕΜΑΤΟΣ23.01 KB
Απόφαση 14ου θέματος89.22 KB
15o ΘΕΜΑ46.95 KB
1ο ΣΧΕΤΙΚΟ 15ου ΘΕΜΑΤΟΣ15.85 KB
Απόφαση 15ου θέματος75.98 KB