3η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013, ώρα 19:00 μμ

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση164.8 KB
Απόφαση 1ου θέματος175.56 KB
Απόφαση 2ου θέματος186.18 KB
Απόφαση 3ου θέματος175.04 KB
Απόφαση 4ου θέματος174.9 KB
Απόφαση 5ου θέματος172.9 KB
Απόφαση 6ου θέματος170.67 KB
Απόφαση 7ου θέματος176.6 KB
Απόφαση 8ου θέματος174.17 KB
Απόφαση 9ου θέματος170.99 KB
AΠΟΦΑΣΗ 19-2013(ορθή επανάληψη)202.96 KB