15η Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013, ώρα 12.00.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση75.85 KB
Εισήγηση 1ου θέματος33.12 KB
Εισήγηση 2ου θέματος33.25 KB
Σχετικό 1ου θέματος440.57 KB
Σχετικό 2ου θέματος454.01 KB
Εισήγηση 3ου θέματος44.23 KB
Σχετικό 3ου θέματος86.96 KB
Εισήγηση 4ου θέματος52.97 KB
Σχετικό 4ου θέματος1.28 MB
Εισήγηση 5ου θέματος52.78 KB
Εισήγηση 6ου θέματος39.19 KB
Εισήγηση 7ου θέματος63.41 KB
Σχετικό 7ου θέματος446.41 KB
Εισήγηση 8ου θέματος43.73 KB
Σχετικό 8ου θέματος29.11 KB
Εισήγηση 9ου θέματος45.01 KB
Σχετικό 9ου θέματος250.8 KB
Εισήγηση 10ου θέματος67.21 KB
Σχετικό 10ου θέματος560.06 KB
Εισήγηση 11ου θέματος73.62 KB
Εισήγηση 12ου θέματος51.63 KB
Εισήγηση 13ου θέματος56.88 KB
Εισήγηση 14ου θέματος192.16 KB
Εισήγηση 15ου θέματος61.7 KB
113-2013 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ90.77 KB
114-2013 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ92.05 KB
115-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒ ΕΠΙΛ ΦΟΡΟΛ ΔΙΑΦ82.51 KB
116-2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΔΗΜ. ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ95.86 KB
117-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ83.15 KB
118-2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ92.51 KB
119-2013 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ -ΕΥΔΑΠ266.27 KB
120-2013 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ &ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ158.92 KB
121-2013 ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣ - ΟΡΙΣΤ ΠΑΡΑΛΑΒ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ85.96 KB
122-2013 1ο ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ77.53 KB
123-2013 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ RECYCOM92.95 KB
124-2013 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΤΕΛΕΣ. ΠΡΟΫΠ Α΄ ΤΡΙΜ 2013575.97 KB
125-2013 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ321.26 KB
126-2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΠΕΡΑΑ108.37 KB
127-2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ XEROX.pdf85.02 KB