16η Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 25 Ιουνίου 2013, ώρα 19.00.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Το σχετικό του 2ου θέματος δεν έχει αναρτηθεί λόγω μεγάλου όγκου!

AttachmentSize
Πρόσκληση74.92 KB
Θέμα 1ο48.22 KB
Θέμα 2ο79.02 KB
Θέμα 3ο63.71 KB
Θέμα 4ο167.3 KB
Θέμα 5ο92.94 KB
Θέμα 6ο43.69 KB
Θέμα 7ο43.88 KB
Θέμα 8ο37.45 KB
Θέμα 9ο58.06 KB
Θέμα 1035.98 KB
Σχετικό 1ου θέματος47.77 KB
Σχετικό 3ου θέματος229.89 KB
1ο Σχετικό 4ου θέματος546.69 KB
2ο Σχετικό 4ου θέματος620.8 KB
Σχετικό 6ου θέματος285.62 KB
Σχετικό 7ου θέματος285.79 KB
1ο Σχετικό 8ου θέματος53.12 KB
2ο Σχετικό 8ου θέματος251.1 KB
Απόφαση 1ου θέματος Εκτός Ημερησίας Διάταξης94.09 KB
Απόφαση 1ου θέματος91.11 KB
Απόφαση 2ου θέματος74.03 KB
Απόφαση 3ου θέματος203.5 KB
Απόφαση 4ου θέματος84 KB
Απόφαση 5ου θέματος74.7 KB
Απόφαση 6ου θέματος104.6 KB
Απόφαση 7ου θέματος105.77 KB
Απόφαση 8ου θέματος133.3 KB
Απόφαση 9ου θέματος83.81 KB
Απόφαση 10ου θέματος77.98 KB