14η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 26 Ιουνίου και ώρα 13.30.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση60.87 KB
Εισήγηση 1ου θέματος57.16 KB
Εισήγηση 2ου θέματος84.01 KB
Εισήγηση 3ου θέματος78.38 KB
Εισήγηση 4ου θέματος170.87 KB
Εισήγηση 5ου θέματος32.85 KB
Εισήγηση 6ου θέματος35.14 KB
Σχετικό 6ου θέματος48.81 KB
Εισήγηση 7ου θέματος34.56 KB
Εισήγηση 8ου θέματος34.17 KB
Εισήγηση 9ου θέματος33.14 KB
Εισήγηση 10ου θέματος32.68 KB
Σχετικό 10ου θέματος42.84 KB
Εισήγηση 11ου θέματος33.49 KB
Εισήγηση 12ου θέματος348.32 KB
Εισήγηση 13ου θέματος353.89 KB
Εισήγηση 14ου θέματος49.72 KB
ΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ 14 06 2013.pdf57.55 KB
Απόφαση 1ου θέματος83.68 KB
Απόφαση 2ου θέματος73.59 KB
Απόφαση 3ου θέματος70.7 KB
Απόφαση 4ου θέματος198 KB
Απόφαση 5ου θέματος68.01 KB
Απόφαση 6ου θέματος163.79 KB
Απόφαση 7ου θέματος66.51 KB
Απόφαση 8ου θέματος69.9 KB
Απόφαση 9ου θέματος67.72 KB
Απόφαση 10ου θέματος157.27 KB
Απόφαση 11ου θέματος69.38 KB
Απόφαση 12ου θέματος411.94 KB
Απόφαση 13ου θέματος498.52 KB
Απόφαση 14ου θέματος72.14 KB