6η συνεδρίαση ΔΕ Ροδόπολης 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 , ώρα 20.00 μ.μ.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση122.5 KB
Απόφαση 1ου θέματος296.28 KB
Απόφαση 2ου θέματος146.18 KB
Απόφαση 3ου θέματος152.07 KB