Έργα αναβάθμισης των σχολικών αθλητικών εγκαταστάσεων

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης όλων των σχολικών αθλητικών εγκαταστάσεων ο Δήμος Διονύσου ξεκίνησε, μέσω της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, εργασίες ανάπλασης στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ του Γυμνασίου της Άνοιξης, που καλύπτει και τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου.

Το δάπεδο του γηπέδου επιδιορθώθηκε, καλύφθηκε με σύγχρονο επίστρωμα ειδικών προδιαγραφών και σύντομα θα είναι έτοιμο προς χρήση. Τα ειδικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, πέραν του καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος, μειώνουν την πιθανότητα τραυματισμών των παιδιών, προσφέροντας τους τη δυνατότητα για ασφαλή άθληση.

Ο Δήμος Διονύσου με προτεραιότητα του τη μέριμνα για τα παιδιά και τα σχολεία, ξεκίνησε επίσης και πραγματοποιεί με συνεργεία, τεχνικές εργασίες (επιδιορθώσεις, βαψίματα κλπ) σε όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε τον Σεπτέμβριο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς οι μαθητές να φοιτούν σε ποιοτικότερο και ασφαλέστερο σχολικό περιβάλλον.

Σχετικά έγγραφα: