Δημοπρασία για τη μίσθωση κατάλληλου χώρου για την στέγαση Πράσινου Σημείου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση κατάλληλου χώρου για την στέγαση Πράσινου Σημείου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

AttachmentSize
Διακήρυξη132.76 KB