1.858.450 ευρώ για έργα ύδρευσης στον Δήμο Διονύσου

Διονύσης Ζαμάνης: Προχωράμε με σιγουριά, παράγουμε έργο καθημερινά

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με τους προσωρινούς πίνακες της Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΕΠΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, επιλέχτηκε για τη χρηματοδότηση του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου», προϋπολογισμού 1.845.450 ευρώ.

Η πρόταση του Δήμου Διονύσου είναι μια από τις 22 προτάσεις φορέων που θα χρηματοδοτηθούν σε όλη την Ελλάδα από τις 120 που κατατέθηκαν συνολικά.

Ο Δήμαρχος Διονύσης Ζαμάνης δήλωσε σχετικά: «Το έργο αυτό θα βελτιώσει τη λειτουργικότητα μεγάλου μέρους του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου μειώνοντας τις διαρροές αλλά και τον χρόνο για την αποκατάστασή τους. Θέλω να συγχαρώ τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας που για μια φορά ακόμη αποδεικνύουν την υψηλή τους κατάρτιση και την προσφορά τους στην υλοποίηση σημαντικών μελετών και έργων προς όφελος του Δήμου και των δημοτών. Προχωράμε με σιγουριά, παράγουμε έργο καθημερινά με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τις ανάγκες των πολιτών».