Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

8η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης:Τρίτη, 4 Απριλίου 2017, ώρα 18:30μ.μ.  στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.

6η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017, ώρα 11:30 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.

 

5η Ειδική Επαναλήπτική Συνεδρίαση ΔΣ

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017, ώρα 16:00 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.

4η Ειδική Συνεδρίαση ΔΣ 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017, ώρα 11:30 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.

Συνέχεια της 3ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2017

      Σας ενημερώνουμε ότι η 3η/21-2-2017 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεκόπη λογω ωραρίου  και σε εφαρμογή &ta

Σχετικά έγγραφα: 

3η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 18:30 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.

Σχετικά έγγραφα: 

2η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017, ώρα 18:30 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.

Τα θέματα με αριθ. 1 έως και 20 δόθηκαν στην 1η /17-1-2017 ματαιωθείσα συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρτίας.

Σχετικά έγγραφα: 

1η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

25η Ειδική Συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 18:30 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.

24η συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 20:30 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.

Σχετικά έγγραφα: 

23η συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 18:30μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.

21η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016, ώρα 18:30μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.

Syndicate content