Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Προκηρύξειας διαγωνισμών προμηθειών, εργασιών, μελετών κι έργων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Επισκευή και Συντήρηση Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Οδοποιία Διαφόρων Δημοτικών Οδών 2013

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Πρόσκληση για την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου για την μετατόπιση πίλλαρ ΔΕΗ

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Περίληψη Διακήρυξης και Τευχών Δημοπράτησης Έργου του Δήμου Διονύσου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Πρόσκληση

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για προμήθεια ειδών για το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 13.10.2013 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας .

Επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος Δ.Κ. Άνοιξης και Αγίου Στεφάνου

Περίληψη Διακήρυξης και Τεύχη Δημοπράτησης επισυνάπτονται για το έργο: "Επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος Δ.Κ. Άνοιξης και Αγίου Στεφάνου"

"Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου"

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Μετάθεση Ημερομηνίας Διαγωνισμού

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’αριθ.155/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία διεξαγωγής του δια-γωνισμού (της 4ης Ιουνίου 2013) για την «Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας», λόγω ένστασης κατά των όρων διακήρυξης.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τους όρους του ΕΚΠΟΤΑ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ο Δήμαρχος
α/α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου με προμήθεια των ανταλλακτικών τους

Syndicate content