Κάρτα Δημότη

Αίτηση εγγραφής Δημοτών στο Πρόγραμμα "Κάρτα Δημότη"

Ο Δημότης / Κάτοικος του Δήμου Διονύσου, που επιθυμεί να λάβει τη Κάρτα Δημότη, θα απευθύνεται αυτοπ...

Πρόσκληση Δήλωσης συμμετοχής

Ο Δήμος Διονύσου, στα πλαίσια της αναβάθμισης των δομών που δημιουργεί με σκοπό τη στήριξη των κατοί...

Αίτηση - Δήλωση Δημότη

Ο Δημότης / Κάτοικος του Δήμου Διονύσου, που επιθυμεί να λάβει τη Κάρτα Δημότη, θα απευθύνεται αυτοπ...