Δημοτικό Συμβούλιο

28η συνεδρίαση ΔΣ 2015 Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δ.Σ

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 15:00 μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου ...

27η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 20:00 μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου ...

25η πρόσκληση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015, ώρα 18:00 μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου ...

Πρόσκληση στο Απολογισμό Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 18:00 μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου ...

24η πρόσκληση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 17η του μηνός Νοεμβρίου 2015, ώρα 18:00 μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου ...

24η πρόσκληση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 17η του μηνός Νοεμβρίου 2015, ώρα 18:00 μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου ...

23η πρόσκληση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015, ώρα 18:00 μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου Πατήστε στ...

22η πρόσκληση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015, ώρα 18:00 μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου ...

21η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 5η Οκτωβρίου 2015, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου Πατήστε σ...

20η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 30 Σπτεμβρίου 2015, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου Πατήστε ...

16η πρόσκληση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015, ώρα 18:00μ.μ.  στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. ...

19η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 7 Σπτεμβρίου 2015, ώρα 18:30μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου ...

18η Ειδική Συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. Πατήστε...

17η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. ...

15η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015, ώρα 18:00μ.μ.  στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. ...

13η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015, ώρα 18:00. ...