Δημοτικό Συμβούλιο

19η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 7 Σπτεμβρίου 2015, ώρα 18:30μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου ...

18η Ειδική Συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. Πατήστε...

17η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. ...

15η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015, ώρα 18:00μ.μ.  στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. ...

13η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015, ώρα 18:00. ...

14η Ειδική Συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη , 2 Ιουλίου 2015, ώρα 17:00μ.μ.  στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. Πατήστ...

12η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015, ώρα 18:00. ...

11η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και ώρα 18:00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου. ...

9η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 και ώρα 18:00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάν...

10η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 28 Απριλίου 2015 και ώρα 18:00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου...

3η τακτική συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015, ώρα 18:00. Πατήστε στο "attachments" παρα...

8η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 7 Απριλίου 2015 και ώρα 18:00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου....

7η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 18:00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφά...

6η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 και ώρα 18:00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου...

5η Συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18:00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφ...

4η Ειδική Συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18:00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφά...