Δημοτικό Συμβούλιο

25η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 21:30. Πατήστε στο "attachments" παρα...

26η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 18:00. Πατήστε στο "attachments" π...

27η πρόσκληση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 18:00. Πατήστε στο "attachments" π...

1η ειδική συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 16 Ιανουρίου 2015, ώρα 16:00. Πατήστε στο "attachments" π...

2η τακτική συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015, ώρα 16:30. Πατήστε στο "attachments" ...

24η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 20:00. Πατήστε στο "attachments" παρα...

23η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 18:00. Πατήστε στο "attachments" παρα...

22η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014, ώρα 18:00.     ...

20η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014, ώρα 18:00. ...

19η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014, ώρα 18:00. ...

18η (ειδική) συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 17:30μ.μ. ...

17η (ειδική) συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 17:30. ...

16η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 26 Αυγούστου  2014, ώρα 19:00. ...

15η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014, ώρα 19:00. Πατήστε στο "attachments" παρακά...

14η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 8 Μαϊου 2014, ώρα 17:30. Πατήστε στο "attachments" παρακάτω...