Δημοτικό Συμβούλιο

15η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014, ώρα 19:00. Πατήστε στο "attachments" παρακά...

14η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 8 Μαϊου 2014, ώρα 17:30. Πατήστε στο "attachments" παρακάτω...

13η (έκτακτη κατεπείγουσα) συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Μεγάλη Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014, ώρα 17:00. Πατήστε στο attachments παρα...

12η (έκτακτη κατεπείγουσα) συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 15 Απριλίου 2014, ώρα 16:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ...

11η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014, ώρα 16:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

10η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014, ώρα 16:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω ...

9η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014, ώρα 19:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για...

8η (έκτακτη κατεπείγουσα) συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014, ώρα 18:00 μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

7η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014, ώρα 19:00 μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω...

5η κατεπείγουσα συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 20:00 μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακά...

6η (ειδική) συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014, ώρα 18:00 μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω...

4η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 19:00 μ.μ. Πατήστε στο attachments παρα...

24η Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013, ώρα 19:00μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

3η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 19:00 μ.μ. Πατήστε στο attachments παρα...

1η (Ειδική) Συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014, ώρα 18:00 μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτ...

2η Συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014, ώρα 19:30 μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτ...