Δημοτικό Συμβούλιο

33η Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση ΔΣ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 16:30 μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακ...

32η συνεδρίαση ΔΣ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 12:00 μ.μ. Πατήστε στο attachments παρ...

31η συνεδρίαση ΔΣ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 12:00 μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακά...

30η (Ειδική) Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 12:00 μ.μ. Πατήστε στο attachments παρα...

29η (Ειδική) Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 11:00 π.μ. Πατήστε στο attachments παρακά...

27η (Έκτακτη) Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 20:00μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω...

28η (Έκτακτη) Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 10:30π.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω...

25η Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013, ώρα 19:00μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω...

26η Ειδική Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 20:00μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτ...

22η Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 16:00. Πατήστε στο attachments παρακάτ...

23η Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: ∆ευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013, ώρα 17:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

3η συνεδρίαση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..27/01/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..1603.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝ...

21η Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013, ώρα 19:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ...

20η Συνεδρίαση 2013

Νέα Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 22 Ιουλίου, ώρα 19:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ν...

Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Έτους 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013, ώρα 19.00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ...

19η Συνεδρίαση 2013 (Ειδική)

Νέα Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 22 Ιουλίου, ώρα 18.00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ν...