Δημοτικό Συμβούλιο

8η Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013, ώρα 19:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: ΔΕΥΤΕΡΑ 15 Απριλίου 2013, ώρα 18:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω για...

9η Ειδική Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 9 Απριλίου 2013, ώρα 18:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να...

7η Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 12 Μαρτίου 2013, ώρα 19:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να...

6η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013, ώρα 17:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ν...

5η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013, ώρα 17:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω για...

4η Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 18:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω ...

3η Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 , ώρα 18:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω ...

30η συνεδρίαση ΔΣ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012, ώρα 18:00 Πατήστε στο attachments παρακάτω για ν...

2η Συνεδρίαση(ειδική) 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013 , ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω...

1η Συνεδρίαση(ειδική) 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Κυριακή 06 Ιανουαρίου 2013 , ώρα 12:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω...

37η συνεδρίαση ΔΣ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 , ώρα 17:00. Πατήστε στο attachments παρακάτ...

36η συνεδριάση ΔΣ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 18:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

39η συνεδρίαση ΔΣ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 , ώρα 18:00. Πατήστε στο attachments παρακάτ...

38η συνεδρίαση ΔΣ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 , ώρα 17:30. Πατήστε στο attachments παρακάτ...