Δημοτικό Συμβούλιο

24η Συνεδρίαση ΔΣ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012, ώρα 18:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

Ειδική Συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος: ..27/06/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: …19786..... ΔΗΜΟΣ ΔΙ...

38η συνεδρίαση ΔΣ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 , ώρα 17:30. Πατήστε στο attachments παρακάτ...

13η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δ/νση: Λ. Μαρ...

28η συνεδρίαση ΔΣ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012, ώρα 18:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

25η συνεδρίαση ΔΣ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012, ώρα 21:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

26η συνεδρίαση ΔΣ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012, ώρα 18:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω για...

34η συνεδριάση ΔΣ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 17:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

32η συνεδρίαση ΔΣ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 18:00 Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

27η συνεδρίαση ΔΣ 2012 (Έκτακτη)

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012, ώρα 18:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

23η συνεδρίαση ΔΣ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012, ώρα 19:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω ...

22η συνεδρίαση ΔΣ 2012 (Έκτακτη)

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου, ώρα 17:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να ...

21η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .27/07/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: .23619.... ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟ...

20η συνεδρίαση ΔΣ 2012 (Έκτακτη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δ/νση: Λ. Μαρ...

19η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..05/07/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..20977... ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣ...

Πρόσκληση: Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27/06/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ.ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ...