Δημοτικό Συμβούλιο

18η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δ/νση: Λ. Μαρ...

17η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ.ΟΡΓΑΝΩΝ Δ/νση: Λ. Μαραθών...

16η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1/06/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ.ΟΡΓΑΝΩΝ Άγιος Στέ...

15η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 24/05/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..14148... ΔΗΜΟΣ ΔΙΟ...

14η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος: .. 24/05/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..14144.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥ...

12η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δ/νση:Λ.Μαραθώ...

11η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δ/νση: Λ. Μαρ...

10η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..10556.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/νση Διοικητικού Τμήμα Υποσ...

9η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 05/04/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..9163... ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝ...

8η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 16/03/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: …7003..... ΔΗΜΟΣ Δ...

7η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 23/02/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: …4812... ΔΗΜΟΣ ΔΙΟ...

6η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/νση Διοικητικού Τμήμα Υποστήριξης πολιτικών οργάν...

5η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 10/02/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..3595.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ...

4η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 &...

1η συνεδρίαση ΔΣ 2011

Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2011-12 (Αρ. αποφ. 3/2011) Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής...

35η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 16/12/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..39874.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝ...