Δημοτικό Συμβούλιο

26η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 10/11/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..34753.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣ...

27η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 10/11/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..34759.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣ...

24η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29...

21η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 22/09/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..29769.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣ...

23η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 30/09/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..30830.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣ...

22η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 30/09/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..30778.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣ...

20η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 02/09/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: …27414… ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ...

19η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος..25/0/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:..26626.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμ...

18η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 15/07/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 23229 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμ...

17η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 07/07/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..22171.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟ...

16η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 23/06/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 20255 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμ...

15η συνεδρίαση ΔΣ Διονύσου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 2/06/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..16614.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣ...

14η συνεδρίαση ΔΣ Διονύσου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..12/05/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..11924.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝ...

13η συνεδρίαση ΔΣ Διονύσου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..12/05/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..11923 .. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣ...

8η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..17/03/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..6570.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ...

12η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..14/04/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..9301.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ...