Δημοτικό Συμβούλιο

20η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 02/09/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: …27414… ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ...

19η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος..25/0/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:..26626.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμ...

18η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 15/07/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 23229 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμ...

17η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 07/07/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..22171.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟ...

16η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 23/06/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 20255 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμ...

15η συνεδρίαση ΔΣ Διονύσου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 2/06/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..16614.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣ...

14η συνεδρίαση ΔΣ Διονύσου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..12/05/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..11924.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝ...

13η συνεδρίαση ΔΣ Διονύσου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..12/05/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..11923 .. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣ...

8η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..17/03/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..6570.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ...

12η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..14/04/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..9301.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ...

11η συνεδρίαση ΔΣ Διονύσου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..1/04/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: .. 8075.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ...

9η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..24/03/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..7399.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ...

10η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..24/03/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..7505. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ...

6η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..24/02/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..4640.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥ...

7η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..28/02/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..5050 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝ...

5η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..17/2/20110 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..3697.. ΔΗΜ...