Δημοτικό Συμβούλιο

23η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019, ώρα 17:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντ...

21η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019, ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντ...

20η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019, ώρα 17:00, στο Πολιτιστικό Πνευμ...

18η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 18:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέ...

19η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέ...

17η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Κυριακή, 01 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 11:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό ...

Πρόσκληση Ορκομωσίας Δημοτικού Συμβουλίου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

16η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντ...

15η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019, ώρα 17:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντ...

14η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019, ώρα 17:45, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο...

13η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019, ώρα 17:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο...

12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντ...

11η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019, ώρα 17:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντ...