Δημοτικό Συμβούλιο

9η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 9 Απριλίου 2019, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο...

8η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο...

7η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο...

6η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019, ώρα 17:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο ...

Επαναληπτική Ειδική Συνεδρίαση

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 10:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό ...

4η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 17:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό ...

2η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέν...

3η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019, ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέν...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η 2η/22-1-2019 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που διεκόπη θα συνεχιστε...

1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέν...

1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019 (ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη,9 Ιανουαρίου 2019, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέν...

28η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικ...

29η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματι...

26η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικ...

27η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 17:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέν...