Δημοτικό Συμβούλιο

1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019 (ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη,9 Ιανουαρίου 2019, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέν...

28η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικ...

29η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματι...

26η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικ...

27η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 17:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέν...

25η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 27 Νοεμβρίου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό...

24η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματι...

23η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 23 Οκτωβρίου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό...

22η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου  2018, ώρα 21:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό...

20η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 2 Οκτωβρίου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό ...

21η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου  2018, ώρα 18:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικ...

19η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης:Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου  2018, ώρα 18:00, στο Πολιτιστικό Πνευμ...

18η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματι...

16η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 24 Ιουλίου  2018, ώρα 17:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κ...

17η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη, 1 Αγούστου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό...