Δημοτικό Συμβούλιο

11η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 7 Ιουνίου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κ...

Συνέχιση της 11ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας ενημερώνουμε ότι η 11η/7-6-2018 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που διεκόπη, σε εφαρμογή του...

10η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 22 Μαίου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέν...

11η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018 (ΜΑΤΑΙΩΣΗ)

MΑΤΑΙΩΣΗ 11ης-24-5-18 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Πατήστε στο "attachments" παρακάτω γι...

Κανονιστικές Αποφάσεις

Στην κανονιστική απόφαση 45/2018 "ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ", στο άρθρο...

9η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 8 Μαΐου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντ...

8η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 24 Απριλίου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό ...

7η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 12 Απριλίου  2018, ώρα 18:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό...

2η Συνέχιση της 5ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας ενημερώνουμε ότι η 5η/20-3-2018 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που διεκόπη τη Δευτέρα 26-3-...

6η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Μ. Τρίτη, 3 Απριλίου  2018, ώρα 17:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικ...

5η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 20 Μαρτίου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κ...

Συνέχιση της 5ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας ενημερώνουμε ότι η 5η/20-3-2018 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που διεκόπη θα συνεχιστεί τη...

4η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματι...

3η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματ...

2η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματι...

1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 30 Ιανουαρίου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικ...