Δημοτικό Συμβούλιο

13η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017, ώρα 13:00, στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου....

11η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 25 Μαίου 2017, ώρα 18:30, στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου....

13η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017, ώρα 18:30, στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. Η συνε...

12η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 30 Μαίου 2017, ώρα 18:30, στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου....

10η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 11 Μαίου 2017, ώρα 17:30, στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. ...

9η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Μεγ. Τρίτη, 11 Απριλίου 2017, ώρα 16:00, στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. ...

6η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017, ώρα 11:30 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.   ...

8η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης:Τρίτη, 4 Απριλίου 2017, ώρα 18:30μ.μ.  στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. ...

7η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης:Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017, ώρα 18:30μ.μ.  στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. ...

5η Ειδική Επαναλήπτική Συνεδρίαση ΔΣ

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017, ώρα 16:00 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. ...

3η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 18:30 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. ...

Συνέχεια της 3ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2017

      Σας ενημερώνουμε ότι η 3η/21-2-2017 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δι...

2η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017, ώρα 18:30 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. Τα θέ...

4η Ειδική Συνεδρίαση ΔΣ 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017, ώρα 11:30 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. ...

1η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017, ώρα 18:30 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. ...

25η Ειδική Συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 18:30 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. ...