Δημοτικό Συμβούλιο

10η Eιδική Συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016, ώρα 17:00 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου Πατήστε...

9η Eιδική Συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου Πατήστε στο ...

8η συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, ώρα 16:00 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου....

Συνέχεια 8ης συνεδρίασης ΔΣ 2016

ΘΕΜΑ: «8Η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου(συνεχιζόμενη)». Σας ενημερώνουμε ότι η διακο...

7η συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 17 Μαΐου 2016, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου Πατήστε στο at...

Συνέχεια 6ης συνεδρίασης ΔΣ 2016

Σας ενημερώνουμε ότι η 6η/19-4-2016 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεκόπη λόγο ωραρίου και σ...

5η συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου Πατήστε στο ...

6η συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 19 Απριλίου 2016, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου Πατήστε στο ...

3η συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου Πατήστε σ...

4η συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου Πατήστε στο a...

2η συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016, ώρα 19:30μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου Πατήστε στ...

1η Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου Πατήστε στ...

31η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου Παρατήρηση...

30η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 20:30μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου Πατήστε στ...

29η ειδική συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 18:00 μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου...

26η πρόσκληση ΔΣ 2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 17:00 μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου   ...