Δημόσια διαβούλευση

Κλήρωση για τον ορισμό μελών Δ.Ε.Δ.

Την Τετάρτη 5/12/2012 και ώρα 11:00 θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Διονύσου (Λ.Λ. Μαραθών...

Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό αποχέτευσης

H Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της προς το Δημοτικό ...

Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων

H Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της προς το Δημοτικό Σ...

Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των 12 μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Επιτροπή Συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Η Ε.Σ.Δ.Ε.Δ. ανακοινώνει ό...

Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου

H Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της προς το Δημοτικό Σ...

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της προς το Δημοτικό Σ...

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Η υποβολή των απόψεων μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση nzolotar@dio...

Επιτροπή Συγκρότησης Δ.Ε.Δ.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης παρακαλούνται όλο...

Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος φάση Α

Στρατηγικός σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος φάση Α Ερωτηματολόγιο Στη συνέχεια παραθέτουμε ...