Εκτελεστική Επιτροπή

4η συνεδριαση ΕΕ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 11/03/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.οικ.6274 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ...

5η συνεδριαση ΕΕ 2011

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 14/03/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥ...

6η συνεδρίαση ΕΕ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 23/03/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.7387 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/νση:...

8η συνεδρίαση EE 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 16/05/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ. 12391 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/νση:...

7η συνεδρίαση ΕΕ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 11/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ. 9023 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/νση:Λ.Μα...

1η συνεδρίαση ΕΕ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 26/01/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣ...

11η συνεδρίαση ΕΕ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 25-7-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 24154 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Γραφεί...

12η συνεδρίαση ΕΕ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 27-7-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 24498 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Γραφείο...

13η συνεδρίαση ΕΕ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 03-8-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 25186 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Γραφείο...

1η συνεδρίαση ΕΕ 2012

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 17/01/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.1182 ΔΗΜΟΣ Δ...

2η συνεδρίαση ΕΕ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 06/02/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29...

4η συνεδρίαση ΕΕ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 12/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Γραμματεία Εκτελεστ...

3η συνεδρίαση ΕΕ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 21/02/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 ...

5η συνεδρίαση ΕΕ 2012

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 03/05/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.11668 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟ...

6η συνεδρίαση ΕΕ 2012

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς τους αποδέκτες) ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 09...

7η συνεδρίαση ΕΕ 2012

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος ...