Οικονομική Επιτροπή

24η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 6 Αυγούστου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

22η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τη...

23η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 23 Ιουλίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδ...

21η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 2 Ιουλίου 2019, ώρα 13:00 μ.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδο...

20η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, ώρα 9:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

19η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 18 Ιουνίου 2019, ώρα 10:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδ...

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ SUMMER CAMP 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, ώρα 12:30, Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ...

17η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

16η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Παρασκευή, 24 Μαίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της...

15η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 13 Μαίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

14η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 16 Απριλίου 2019, ώρα 09:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ...

13η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της...

12η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 2 Απριλίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

11η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

10η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

7η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019, ώρα 09:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδ...