Οικονομική Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου  η οποία θαπραγμα...

2η συνεδρίαση ΟΕ 2020

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων ε...

1η συνεδρίαση ΟΕ 2020

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της...

39η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης:Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί ...

38η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης:Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επ...

37η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί...

36η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της...

35η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ...

34η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ...

33η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ...

32η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ...

31η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...