Οικονομική Επιτροπή

2η συνεδρίαση ΟΕ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2015, ώρα 12:00. ...

1η συνεδρίαση ΟΕ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015, ώρα 13:00μ.μ.. Πατήστε στο "attachments" ...

34η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 09:00. Πατήστε στο "attachments" π...

33η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 13:00. ...

32η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη  23 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10:00 ...

33η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα  29 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 13:00     ...

30η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή  5 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 9:00 ...

29η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή  28  Νοεμβρίου 2014, ώρα 11:00 ...

28η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη  19  Νοεμβρίου 2014, ώρα 11:00 ...

27η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014, ώρα 11:00 ...

26η πρόσκληση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014, ώρα 12:00.     ...

25η πρόσκληση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014, ώρα 10:00.   ...

24η πρόσκληση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014, ώρα 10:00.     ...

23η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 26  Αυγούστου 2014, ώρα 12:00. ...

22η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 12 Αυγούστου 2014, ώρα 17:30. ...