Οικονομική Επιτροπή

17η συνεδρίαση ΟΕ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 10:00π.μ. Πατήστε στο "attachments" ...

16η συνεδρίαση ΟΕ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 14:00μ.μ. Πατήστε στο "attachments" π...

12η συνεδρίαση ΟΕ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015, ώρα 14:00. ...

15η συνεδρίαση ΟΕ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 25 Αυγούστου 2015, ώρα 15:00μ.μ. Πατήστε στο "attachments" παρ...

15η συνεδρίαση ΟΕ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 25 Αυγούστου 2015, ώρα 15:00μ.μ. Πατήστε στο "attachments" παρ...

14η συνεδρίαση ΟΕ 2015 (Κατεπείγουσα)

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Σάββατο 8 Αυγούστου 2015, ώρα 9:30. ...

13η συνεδρίαση ΟΕ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015, ώρα 14:00.     ...

11η συνεδρίαση ΟΕ 2015

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω έκτακτης σύσκεψης από την ΚΕΔΕ, η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Οικονομι...

9η συνεδρίαση ΟΕ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015, ώρα 14:00. ...

10η συνεδρίαση ΟΕ 2015

Κατεπείγουσα πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015, στις 14.30.  ...

7η συνεδρίαση ΟΕ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Παρασκευή 29 Μαίου 2015, ώρα 14:00 Την απόφαση του 3ου θέματος μπορείτε να τ...

8η συνεδρίαση ΟΕ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 2 Ιουνίου 2015, ώρα 14:00. ...

6η συνεδρίαση ΟΕ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τρίτη, 12 Μαίου 2015, ώρα 14:00. Πατήστε στο "attachments" παρακάτω ...

5η συνεδρίαση ΟΕ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015, ώρα 14:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω ...

4η συνεδρίαση ΟΕ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015, ώρα 14:00. Πατήστε στο "attachments" παρ...

3η συνεδρίαση ΟΕ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015, ώρα 14:00. ...