Οικονομική Επιτροπή

15η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη,  25 Ιουνίου 2014, ώρα 10:30. ...

18η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 1Ιουλίου 2014, ώρα 10:30. ...

16η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014, ώρα 10:30 π.μ. Πατήστε στο "attachments"...

14η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη,  17 Ιουνίου 2014, ώρα 11:00. Πατήστε στο "attachments" π...

13η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014, ώρα 10:30. Πατήστε στο "attachments" π...

12η Έκτακτη Συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 22 Απριλίου 2014, ώρα 11:00π.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

10η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 8 Απριλίου 2014, ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ν...

11η Έκτακτη Συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014, ώρα 14:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για...

9η κατεπείγουσα συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014, ώρα 15:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ...

8η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 1 Απριλίου 2014, ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ν...

Πρόσκληση 7ης Ματαιωθείσας Οικονομικής Επιτροπής

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, ώρα 10:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

7η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 18 Μαρτίου 2014, ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να...

6η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

5η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014, ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ν...

4η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 11:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω ...