Οικονομική Επιτροπή

26η πρόσκληση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014, ώρα 12:00.     ...

25η πρόσκληση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014, ώρα 10:00.   ...

24η πρόσκληση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014, ώρα 10:00.     ...

23η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 26  Αυγούστου 2014, ώρα 12:00. ...

22η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 12 Αυγούστου 2014, ώρα 17:30. ...

21η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 5 Αυγούστου 2014, ώρα 10:30. ...

19η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014, ώρα 10:30. ...

20η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 22 Ιουλίου 2014, ώρα 10:30. ...

15η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη,  25 Ιουνίου 2014, ώρα 10:30. ...

18η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 1Ιουλίου 2014, ώρα 10:30. ...

16η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014, ώρα 10:30 π.μ. Πατήστε στο "attachments"...

14η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη,  17 Ιουνίου 2014, ώρα 11:00. Πατήστε στο "attachments" π...

13η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014, ώρα 10:30. Πατήστε στο "attachments" π...

12η Έκτακτη Συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 22 Απριλίου 2014, ώρα 11:00π.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

10η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 8 Απριλίου 2014, ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ν...