Οικονομική Επιτροπή

3η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

2η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για...

1η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014, ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

27η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 10:30 π.μ. Πατήστε στο attachments παρακ...

26η (κατεπείγουσα) συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 10:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

25η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 10:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω για...

25η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: ημέρα Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 10:30. Πατήστε στο attachments παρακ...

24η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 10:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω για...

23η πρόσκληση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013, ώρα 12:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

22η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013, ώρα 10:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

21η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013, ώρα 10:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω για...

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την 17η τακτική συνεδρίαση

Επισυνάπτονται η πρόσκληση και οι εισηγήσεις των θεμάτων, της 17ης συνεδρίασης της Οικονομικής επιτρ...

20η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013, ώρα 10:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

19η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 10:00. Πατήστε στο attachments παρακά...

18η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 10:00. Πατήστε στο attachments παρακ...

17η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 10:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω...