Οικονομική Επιτροπή

11η Έκτακτη Συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014, ώρα 14:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για...

9η κατεπείγουσα συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014, ώρα 15:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ...

8η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 1 Απριλίου 2014, ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ν...

Πρόσκληση 7ης Ματαιωθείσας Οικονομικής Επιτροπής

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, ώρα 10:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

7η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 18 Μαρτίου 2014, ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να...

6η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

5η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014, ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ν...

4η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 11:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω ...

3η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

2η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για...

1η συνεδρίαση ΟΕ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014, ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

27η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 10:30 π.μ. Πατήστε στο attachments παρακ...

26η (κατεπείγουσα) συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 10:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

25η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 10:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω για...

25η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: ημέρα Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 10:30. Πατήστε στο attachments παρακ...

24η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 10:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω για...