Οικονομική Επιτροπή

23η πρόσκληση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013, ώρα 12:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

22η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013, ώρα 10:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

21η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013, ώρα 10:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω για...

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την 17η τακτική συνεδρίαση

Επισυνάπτονται η πρόσκληση και οι εισηγήσεις των θεμάτων, της 17ης συνεδρίασης της Οικονομικής επιτρ...

20η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013, ώρα 10:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

19η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 10:00. Πατήστε στο attachments παρακά...

18η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 10:00. Πατήστε στο attachments παρακ...

17η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 10:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω...

15η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 30 Ιουλίου, ώρα 9.30. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε...

16η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 6 Αυγούστου 2013, ώρα 10:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για...

14η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 26 Ιουνίου και ώρα 13.30. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ν...

13η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 11 Ιουνίου και ώρα 13.00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δ...

12η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 31 Μαΐου και ώρα 13.00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να...

11η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 17 Μαΐου 2013, ώρα 13:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

10η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 24 Απριλίου 2013, ώρα 9:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ...

9η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 11 Απριλίου 2013, ώρα 13:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ...