Οικονομική Επιτροπή

24η συνεδρίαση Ο.Ε. 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 13:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

28η συνεδρίαση Ο.Ε. 2012

Δημόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου 31η Δεκεμβρίου 2012 ...

23η συνεδρίαση Ο.Ε. 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012, ώρα 13:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω...

26η συνεδρίαση Ο.Ε. 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω...

1η συνεδρίαση Ο.Ε. 2013

Δημόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου 9η Ιανουαρίου 2013 η...

27η συνεδρίαση Ο.Ε. 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω...

27η πρόσκληση ΟΕ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 , ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτ...

22η συνεδρίαση ΟΕ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012, ώρα 13:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ...

20η συνεδρίαση ΟΕ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012, ώρα 13:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

19η συνεδρίαση ΟΕ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, ώρα 13:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

18η συνεδρίαση ΟΕ 2012

Άγιος Στέφανος ..20/07/2012.. Aριθ. Πρωτοκόλλου: .22750... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟ...

17η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 2...

16η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνο...

15η συνεδρίαση ΟΕ 2012

Άγιος Στέφανος ..8/06/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθ. Πρωτοκόλλου: .16641... ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟ...

14η συνεδρίαση ΟΕ 2012

Άγιος Στέφανος ..25/05/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθ. Πρωτοκόλλου: .14473... ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ...