Οικονομική Επιτροπή

8η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 3 Απριλίου 2013, ώρα 10:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ...

7η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 19 Μαρτίου 2013, ώρα 13:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να...

6η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013, ώρα 13:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ...

5η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013, ώρα 10:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για...

4η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 13:00. Πατήστε στο attachments παρακάτ...

3η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 , ώρα 20:00 Πατήστε στο attachments παρακάτω για...

2η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 , ώρα 19:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

25η συνεδρίαση ΟΕ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 13:30 Πατήστε στο attachments παρακάτω ...

24η συνεδρίαση Ο.Ε. 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 13:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

28η συνεδρίαση Ο.Ε. 2012

Δημόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου 31η Δεκεμβρίου 2012 ...

23η συνεδρίαση Ο.Ε. 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012, ώρα 13:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω...

26η συνεδρίαση Ο.Ε. 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω...

1η συνεδρίαση Ο.Ε. 2013

Δημόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου 9η Ιανουαρίου 2013 η...

27η συνεδρίαση Ο.Ε. 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω...

27η πρόσκληση ΟΕ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 , ώρα 11:00. Πατήστε στο attachments παρακάτ...

22η συνεδρίαση ΟΕ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012, ώρα 13:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ...