Οικονομική Επιτροπή

20η συνεδρίαση ΟΕ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012, ώρα 13:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

19η συνεδρίαση ΟΕ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, ώρα 13:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

18η συνεδρίαση ΟΕ 2012

Άγιος Στέφανος ..20/07/2012.. Aριθ. Πρωτοκόλλου: .22750... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟ...

17η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 2...

16η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνο...

15η συνεδρίαση ΟΕ 2012

Άγιος Στέφανος ..8/06/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθ. Πρωτοκόλλου: .16641... ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟ...

14η συνεδρίαση ΟΕ 2012

Άγιος Στέφανος ..25/05/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθ. Πρωτοκόλλου: .14473... ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ...

13η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνο...

12η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..20/04/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Aριθ. Πρωτοκόλλου: .10446... ΔΗ...

11η συνεδρίαση ΟΕ 2012

Άγιος Στέφανος ..6/04/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡ...

10η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..29/03/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Aριθ. Πρωτοκόλλου: . ... ΔΗΜΟΣ Δ...

9η συνεδρίαση ΟΕ 2012

Άγιος Στέφανος ..2303/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ...

8η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..16/03/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Aριθ. Πρωτοκόλλου: ..7008.. ΔΗΜ...

7η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..12/03/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Aριθ. Πρωτοκόλλου: ..6363.. ΔΗΜΟΣ...

6η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος...