Οικονομική Επιτροπή

9η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τ...

8η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

6η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί...

5η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τ...

4η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τ...

3η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τη...

2η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019, ώρα 09:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τη...

1η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τη...

42η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 09:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τ...

41η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 09:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τη...

39η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 09:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τη...

40η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 12:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί ...

38η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 09:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της...

36η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης:Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τη...

35η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης:Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018, ώρα 13:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τη...

37η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της...