Οικονομική Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Αρ. Συνεδρίασης: 29/2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

28η/2019  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου η οποία θα πραγματ...

27η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της...

26η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί ...

25η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της...

24η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 6 Αυγούστου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

22η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τη...

23η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 23 Ιουλίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδ...

21η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 2 Ιουλίου 2019, ώρα 13:00 μ.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδο...

20η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, ώρα 9:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

19η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 18 Ιουνίου 2019, ώρα 10:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδ...

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ SUMMER CAMP 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, ώρα 12:30, Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ...

17η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

16η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Παρασκευή, 24 Μαίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της...

15η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 13 Μαίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...