Οικονομική Επιτροπή

13η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της...

12η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 2 Απριλίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

11η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

10η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

7η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019, ώρα 09:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδ...

9η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τ...

8η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

6η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί...

5η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τ...

4η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τ...

3η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τη...

2η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019, ώρα 09:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τη...

1η συνεδρίαση ΟΕ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τη...

42η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 09:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τ...

41η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 09:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τη...

39η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 09:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τη...