Οικονομική Επιτροπή

Κατεπείγουσα 18η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018, ώρα 09:00 π.μ.,  Αίθουσα συνεδριάσεων ...

17η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης:Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ...

Κατεπείγουσα 16η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018, ώρα 11:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

Κατεπείγουσα 15η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018, ώρα 15:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδ...

14η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 29 Μαΐου 2018, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδο...

13η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018, ώρα 11:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

12η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 8 Μαΐου 2018, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού...

11η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 17 Απριλίου 2018, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ...

10η κατεπείγουσα συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018, ώρα 14:00, Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

9η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 17 Απριλίου 2018, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ...

8η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της...

7η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της...

4η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τ...

6η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί...

Κατεπείγουσα 5η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 15:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί...

3η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τη...