Οικονομική Επιτροπή

40η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 12:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί ...

38η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 09:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της...

36η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης:Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τη...

35η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης:Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018, ώρα 13:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί τη...

37η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της...

34η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης:Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018, ώρα 09:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ...

33η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης:Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018, ώρα 09:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ...

32η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης:Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018, ώρα 11:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

31η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 13:00, Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ...

30η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί...

29η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018, ώρα 14:00 μ.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της...

27η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ...

28η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018, ώρα 14:00, Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού...

26η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018, ώρα 14:00, Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδο...

24η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

25η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση ΟΕ 2018

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018, ώρα 17:00, Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ...