Οικονομική Επιτροπή

15η συνεδρίαση ΟΕ 2017

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

Κατεπείγουσα 14η συνεδρίαση ΟΕ 2017 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017, ώρα 08:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

Κατεπείγουσα 13η συνεδρίαση ΟΕ 2017

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της...

12η συνεδρίαση ΟΕ 2017

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδ...

11η συνεδρίαση ΟΕ 2017

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτρο...

10η συνεδρίαση ΟΕ 2017

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017, ώρα 10:00 π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτ...

9η συνεδρίαση ΟΕ 2017

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 23 Μαΐου 2017, ώρα 09:00π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής...

8η συνεδρίαση ΟΕ 2017

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 9 Μαΐου 2017, ώρα 09:00π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής ...

5η συνεδρίαση ΟΕ 2017

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Μεγ. Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017, ώρα 09:00π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής...

7η κατεπείγουσα συνεδρίαση ΟΕ 2017

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017, ώρα 09:00π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτρ...

6η συνεδρίαση ΟΕ 2017

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 18 Απριλίου 2017, ώρα 09:00π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτρο...

Οικονομική Επιτροπή

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την περίοδο 26/3/2017 έως  31/8/2019 ορίζονται οι κάτωθι Δημοτικο...

4η συνεδρίαση ΟΕ 2017

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017, ώρα 09:00π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπ...

3η συνεδρίαση ΟΕ 2017

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 9:30π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επ...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ο.Ε. 2017

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

2η συνεδρίαση ΟΕ 2017

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 9:00π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτρ...