Οικονομική Επιτροπή

1η συνεδρίαση ΟΕ 2017

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017, ώρα 9:00π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτρ...

28η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 8:30π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επι...

27η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 10:30π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτ...

26η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 9:00π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτρο...

25η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016, ώρα 10:00π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτρ...

24η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016, ώρα 10:00π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επι...

23η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016, ώρα 9:00μ.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επ...

22η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016, ώρα 11:00π.μ. Οι εισηγήσεις των θεμάτων έχουν ...

21η συνεδρίαση ΟΕ 2016(Ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας)

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016, ώρα 12:00μ.μ. Πατήστε στο "attachments"...

20η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 12:00μ.μ. Πατήστε στο "attachments"...

19η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 13:00μ.μ. Πατήστε στο "attachments&qu...

18η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016, ώρα 12:00. ...

15η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016, ώρα 10:00 π.μ. Πατήστε στο "attachments"...

17η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016, ώρα 14:00. ...

16η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016, ώρα 09:00 π.μ. Πατήστε στο "attachments" ...

14η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016, ώρα 13:30 π.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω...