Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την περίοδο 26/3/2017 έως  31/8/2019 ορίζονται οι κάτωθι Δημοτικο...

4η συνεδρίαση ΟΕ 2017

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017, ώρα 09:00π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπ...

3η συνεδρίαση ΟΕ 2017

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 9:30π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επ...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ο.Ε. 2017

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

2η συνεδρίαση ΟΕ 2017

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 9:00π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτρ...

1η συνεδρίαση ΟΕ 2017

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017, ώρα 9:00π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτρ...

28η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 8:30π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επι...

27η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 10:30π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτ...

26η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 9:00π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτρο...

25η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016, ώρα 10:00π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτρ...

24η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016, ώρα 10:00π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επι...

23η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016, ώρα 9:00μ.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επ...

22η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016, ώρα 11:00π.μ. Οι εισηγήσεις των θεμάτων έχουν ...

21η συνεδρίαση ΟΕ 2016(Ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας)

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016, ώρα 12:00μ.μ. Πατήστε στο "attachments"...

20η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 12:00μ.μ. Πατήστε στο "attachments"...

19η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 13:00μ.μ. Πατήστε στο "attachments&qu...