Οικονομική Επιτροπή

18η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016, ώρα 12:00. ...

15η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016, ώρα 10:00 π.μ. Πατήστε στο "attachments"...

17η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016, ώρα 14:00. ...

16η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016, ώρα 09:00 π.μ. Πατήστε στο "attachments" ...

14η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016, ώρα 13:30 π.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω...

13η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 π.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

11η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016, ώρα 10:00 π.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

12η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 8 Ιουνίου, ώρα 19:00....

10η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016, ώρα 10:00 π.μ....

9η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 24 Μαΐου 2016, ώρα 13:00 μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω για...

8η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016, ώρα 9:00 π.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω για...

6η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016, ώρα 8:30 π.μ. Πατήστε στο attachments παρακά...

7η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016, ώρα 9:30 π.μ. Πατήστε στο attachments παρακά...

5η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 12 Απριλίου 2016, ώρα 9:30 π.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

3η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016, ώρα 10:30 π.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

4η συνεδρίαση ΟΕ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 5 Απριλίου 2016, ώρα 10:30 π.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...